Kategorija forum

Kako napraviti forum?

Forum featured

Internet forum je veb aplikacija za provođenje diskusija između njegovih članova. Još su poznati pod nazivima veb ili internet forumi, diskusioni forumi, diskusione grupe, bulleting boards, ili jednostavno forum. (internet) Pre nego što su društvene mreže preuzele apsolutni primat, forumi su vladali kao primarni…