Tekst formater – Unapredite svoj pristup društvenim mrežama!

Svaki put kada želite da objavite sadržaj na društvenim mrežama, izgleda da se suočavate sa istim problemom – kako da ga formatirate tako da bude privlačan, jasan i privlačan za čitanje?
Kako da naglasite određene reči, dodate simbole ili učinite tekst elegantnijim i šarmantnijim?

Ovaj alat omogućava vam da formatirate tekst na jednostavan i intuitivan način. Ima funkcije za superscript, subscript, strikethrough, različite vrste bold fontova i egzotične stilove, što čini vaš tekst zaista jedinstvenim.

Prednost korišćenja ovakvog teksta na društvenim mrežama kao što su LinkedIn, Instagram ili Facebook, jeste u tome što ne podržavaju napredne rich-tekst formate.

Korišćenjem tekst formaterat možete dodati ono što vašem tekstu nedostaje, učiniti ga atraktivnijim i privući više pažnje publike.

Za tehniče osobe – radi i na Confluence/Jira komentarima koji takođe ne podržavaju formatiranje unutar npr {code} tagova!
Napomena: Samo alfanumeričke vrednosti [A-z0-9] će biti konvertovane. (Karakteri koji nemaju odgovarajuću zamenu, biće zamenjeni velikim/malim parnjakom ili će ostati nepromenjeni).
Superscript
  
Subscript
  
Capital Letters Mid-line
  
Bold Type I
  
Bold Type II
  
Italic
  
Bold Italic
  
Script
  
Bold Script
  
Monospace
  
Strikethrough
  
Underline
  
Old Style English Alphabet
  
Runic Style English Alphabet
  

Unicode vrednosti

Unicode Table