Generator tabela

Naš alat za generisanje tabela je HTML forma koja omogućava generisanje tabele na osnovu korisničkog unosa i kreiranje raznih vrsta koda za tu tabelu.

Ovaj alat je koristan za korisnike koji treba da naprave tabelu, a nisu upoznati sa HTML kodom koji se koristi za kreiranje tabela.
Uputstvo za korišćenje

  • Prvo polje u formi je unos zaglavlja tabele.
    Nakon unosa korisnik treba da klikne na dugme „Generate Table“, a zatim će tabela biti kreirana i prikazana ispod polja za unos zaglavlja.
    Korisnik može da doda novi red u tabeli klikom na dugme „Add Row“.
  • Drugo polje u formi omogućava korisniku da izabere vrstu koda koji želi da generiše na osnovu tabele koju je kreirao.
    Ovaj alat podržava generisanje koda za Fisheye, HTML, CSV, SQL, JSON, XML i YAML.
  • Nakon što korisnik izabere vrstu koda koju želi da generiše, treba da klikne na dugme „Generate Code“, a zatim će generisani kod biti prikazan u polju „Result„.
  • Ovaj alat takođe ima i dugme „Copy Results“ koje korisnik može da klikne kako bi kopirao generisani kod u privremenu memoriju računara, što može biti korisno ako želi da ga lako zalepi u drugi dokument.

Ovaj alat je koristan za korisnike koji ne poznaju dobro HTML kodiranje i koji žele da brzo generišu tabelu ili kod.

Na primer, ako želite da napravite tabelu u svom blogu, možete koristiti ovaj alat da generišete kod za tabelu u HTML formatu i zatim ga lako ubacite u svoj blog post.
Takođe, ovaj alat je koristan za developere web aplikacija koji žele da brzo generišu kod za SQL upit kako bi dodali podatke u bazu podataka da bi testirali svoj interface.